Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Thành Bòng

Nguyên quán Yên thành - ý Yên - Hà Nam Ninh

Sinh 1954

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BQL NGHĨA TRANG LIỆT SỸ ĐƯỜNG 9
QL9, phường 4, Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 053 3581422 - 0905108215
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Thành Bòng

  Nguyên quán Yên thành - ý Yên - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Bùi Thành Bòng, nguyên quán Yên thành - ý Yên - Hà Nam Ninh, sinh 1954, hi sinh 2/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Thành Bòng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thành Bòng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 2/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi văn Bòng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi văn Bòng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/8/1988, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Huyện Vị xuyên - Thị Trấn Vị Xuyên - Huyện Vị Xuyên - Cao Bằng
 4. Liệt sĩ NGUYỄN BÒNG

  Nguyên quán Tam Thăng - Tam Kỳ Quảng Nam

  Liệt sĩ NGUYỄN BÒNG, nguyên quán Tam Thăng - Tam Kỳ Quảng Nam hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Tam Thăng - tỉnh Quảng Nam
 5. Xem thêm các kết quả khác...