Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Thanh Chung

Nguyên quán Mỹ Phong - T P. Mỹ Tho - Tiền Giang

Sinh 1927

Cấp bậc Đại đội trưởng

Đơn vị C207 Th. đội Mỹ Tho

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở LĐTB&XH tỉnh Tiền Giang
Số 85 Nam kỳ khởi nghĩa - Phường 4 - TP Mỹ Tho
ĐT: (073)3855569 - 073 3873401

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Thanh Chung

  Nguyên quán Đoàn Kết - Yên Thuỷ - Hoà Bình

  Liệt sĩ Bùi Thanh Chung, nguyên quán Đoàn Kết - Yên Thuỷ - Hoà Bình, sinh 1947, hi sinh 05/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Thanh Chung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thanh Chung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Kỳ Anh - Huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh
 3. Liệt sĩ Bùi Thanh Chung

  Nguyên quán Mỹ Phong - T P. Mỹ Tho - Tiền Giang

  Liệt sĩ Bùi Thanh Chung, nguyên quán Mỹ Phong - T P. Mỹ Tho - Tiền Giang, sinh 1927, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 4. Liệt sĩ Bùi Thanh Chung

  Nguyên quán Đoàn Kết - Yên Thuỷ - Hòa Bình

  Liệt sĩ Bùi Thanh Chung, nguyên quán Đoàn Kết - Yên Thuỷ - Hòa Bình, sinh 1947, hi sinh 5/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...