Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Thành Công

Nguyên quán Sông Bé

Hi sinh 28/7/1979

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khu Phố Ninh Thịnh, Thị trấn Lộc Ninh, Huyện Lộc Ninh, Bình Phước
ĐT: 0651 3.568.924 - 06513.566.924 - 0919765118 (Trưởng phòng) - 01694 230449 (Phó phòng)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Công Thành

  Nguyên quán Xuân Giang - Nghi Xuân - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Bùi Công Thành, nguyên quán Xuân Giang - Nghi Xuân - Nghệ Tĩnh hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Phú - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Thành Công

  Nguyên quán Quan Nho - Duy Tiên - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Bùi Thành Công, nguyên quán Quan Nho - Duy Tiên - Hà Nam Ninh hi sinh 02/02/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 3. Liệt sĩ Bùi Thành Công

  Nguyên quán Hoàng Quê - Đông Triều - Quảng Ninh

  Liệt sĩ Bùi Thành Công, nguyên quán Hoàng Quê - Đông Triều - Quảng Ninh, sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Thành Công

  Nguyên quán Hoàng Quê - Đông Triều - Quảng Ninh

  Liệt sĩ Bùi Thành Công, nguyên quán Hoàng Quê - Đông Triều - Quảng Ninh, sinh 1948, hi sinh 5/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...