Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Thành Công

Nguyên quán Quan Nho - Duy Tiên - Hà Nam Ninh

Hi sinh 02/02/1979

Đơn vị D Công binh F330

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở LĐTB&XH tỉnh Tiền Giang
Số 85 Nam kỳ khởi nghĩa - Phường 4 - TP Mỹ Tho
ĐT: (073)3855569 - 073 3873401

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Công Thành

  Nguyên quán Xuân Giang - Nghi Xuân - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Bùi Công Thành, nguyên quán Xuân Giang - Nghi Xuân - Nghệ Tĩnh hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Phú - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Thành Công

  Nguyên quán Sông Bé

  Liệt sĩ Bùi Thành Công, nguyên quán Sông Bé hi sinh 28/7/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước
 3. Liệt sĩ Bùi Thành Công

  Nguyên quán Hoàng Quê - Đông Triều - Quảng Ninh

  Liệt sĩ Bùi Thành Công, nguyên quán Hoàng Quê - Đông Triều - Quảng Ninh, sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Thành Công

  Nguyên quán Hoàng Quê - Đông Triều - Quảng Ninh

  Liệt sĩ Bùi Thành Công, nguyên quán Hoàng Quê - Đông Triều - Quảng Ninh, sinh 1948, hi sinh 5/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...