Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Thanh Cường

Nguyên quán Hoà Bình - Thuỷ Nguyên - Hải Phòng

Sinh 1952

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BQL NGHĨA TRANG LIỆT SỸ ĐƯỜNG 9
QL9, phường 4, Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 053 3581422 - 0905108215
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Thanh Cường

  Nguyên quán Hoà Bình - Thuỷ Nguyên - Hải Phòng

  Liệt sĩ Bùi Thanh Cường, nguyên quán Hoà Bình - Thuỷ Nguyên - Hải Phòng, sinh 1952, hi sinh 1/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Thanh Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thanh Cường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/10/1977, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Bùi Thanh Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thanh Cường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/10/1977, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Bùi Thanh Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thanh Cường, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh - Thành phố Vĩnh Long - Vĩnh Long
 5. Xem thêm các kết quả khác...