Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Thanh Hải

Nguyên quán Yên Dương - Ý Yên - Nam Định

Hi sinh 30/6/1972

Đơn vị U13

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Phước Long - tỉnh Bình Phước

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Đường Lý Thái Tổ, Phường Long Thuỷ, Thị xã Phước Long, Bình Phước
ĐT: 06513.778.237

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Thanh Hải

  Nguyên quán Yên Dương - Ý Yên - Nam Định

  Liệt sĩ Bùi Thanh Hải, nguyên quán Yên Dương - Ý Yên - Nam Định hi sinh 30/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Phước Long - tỉnh Bình Phước
 2. Liệt sĩ Bùi Thanh Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thanh Hải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 16/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Tỉnh Bình Thuận - Xã Hồng Sơn - Huyện Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận
 3. Liệt sĩ Bùi Thanh Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thanh Hải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 7/1968, hiện đang yên nghỉ tại Xã Xuân Kiên - Xã Xuân Kiên - Huyện Xuân Trường - Nam Định
 4. Liệt sĩ Bùi Thanh Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thanh Hải, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Cà Đú - Xã Hộ Hải - Huyện Ninh Hải - Ninh Thuận
 5. Xem thêm các kết quả khác...