Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Thanh Hân

Hi sinh 18/4/1982

Đơn vị F302

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

NGHĨA TRANG LIỆT SĨ THÀNH PHỐ
Phường Long Bình - Quận 9 - TP.Hồ Chí Minh
ĐT: 08.38960392
Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Thành phố
159 Pasteur, Quận 3
ĐT: (08) 3829 1302

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Thanh Hân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thanh Hân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/4/1982, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Thành phố - Phường Long Bình - Quận 9 - Hồ Chí Minh
 2. Liệt sĩ Đỗ Thanh Hân

  Nguyên quán Mới Dương - Hải Phòng

  Liệt sĩ Đỗ Thanh Hân, nguyên quán Mới Dương - Hải Phòng hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 3. Liệt sĩ Đỗ Thanh Hân

  Nguyên quán Mới Dương - Hải Phòng

  Liệt sĩ Đỗ Thanh Hân, nguyên quán Mới Dương - Hải Phòng hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ hữu nghị QT Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Hân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Hân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1966, hi sinh 16/11/1987, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Gò Cao - Đà Nẵng
 5. Xem thêm các kết quả khác...