Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Thanh Hiên

Nguyên quán Cổ Lũng - Bá Thước - Thanh Hóa

Hi sinh 28/3/1983

Cấp bậc Binh nhất

Đơn vị D 1 - E 676 - F 5

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao Động - Thương Binh - Xã Hội
01 CMT8, Phường Xuân An - Thị xã Long khánh - Đồng Nai
ĐT:

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Thanh Hiên

  Nguyên quán Cổ Lũng - Bá Thước - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Bùi Thanh Hiên, nguyên quán Cổ Lũng - Bá Thước - Thanh Hóa hi sinh 28/3/1983, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Bùi Thanh Hiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thanh Hiên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1963, hi sinh 28/3/1983, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Khánh - Thị xã Long Khánh - Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Bùi Hiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Hiên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 14/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Bình Minh - Xã Bình Minh - Huyện Bình Sơn - Quảng Ngãi
 4. Liệt sĩ nguyễn thanh hiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ nguyễn thanh hiên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/1947, hiện đang yên nghỉ tại -
 5. Xem thêm các kết quả khác...