Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Thanh Hoà

Nguyên quán Yên Sơn - Tuyên Quang

Hi sinh 16/03/1978

Đơn vị C6D8 E 266

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khu phố 3, Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Tây Ninh
ĐT: 066.3877.062
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Thanh Hoà

  Nguyên quán Yên Sơn - Tuyên Quang

  Liệt sĩ Bùi Thanh Hoà, nguyên quán Yên Sơn - Tuyên Quang hi sinh 16/03/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Bùi Thanh Hoà

  Nguyên quán Tân Phong - Kỳ Sơn - Hòa Bình

  Liệt sĩ Bùi Thanh Hoà, nguyên quán Tân Phong - Kỳ Sơn - Hòa Bình, sinh 1950, hi sinh 7/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Thanh Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thanh Hoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 7/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Thanh Hoà

  Nguyên quán Tân Phong - Kỳ Sơn - Hoà Bình

  Liệt sĩ Bùi Thanh Hoà, nguyên quán Tân Phong - Kỳ Sơn - Hoà Bình, sinh 1950, hi sinh 11/07/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...