Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Thanh Hoàng

Nguyên quán Mỹ Trung - Cái Bè - Tiền Giang

Sinh 1966

Hi sinh 26/01/1983

Cấp bậc Chiến Sĩ

Đơn vị F330 - QK9

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Khu III,Thị trấn Cái bè, Huyện Cái Bè
ĐT: 073 3824375 - 073 3720761

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Thanh Hoàng

  Nguyên quán Mỹ Trung - Cái Bè - Tiền Giang

  Liệt sĩ Bùi Thanh Hoàng, nguyên quán Mỹ Trung - Cái Bè - Tiền Giang, sinh 1966, hi sinh 26/01/1983, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang
 2. Liệt sĩ Bùi Thanh Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thanh Hoàng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1966, hi sinh 26/1/1983, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Cái Bè - Huyện Cái Bè - Tiền Giang
 3. Liệt sĩ Bùi Thanh Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thanh Hoàng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Huyện Châu Thành - Xã An Nhơn - Huyện Châu Thành - Đồng Tháp
 4. Liệt sĩ Bùi Thanh Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thanh Hoàng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/1/1987, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 5. Xem thêm các kết quả khác...