Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Thanh Hồng

Nguyên quán Đông Xuân - Đông Quan - Thái Bình

Sinh 1941

Hi sinh 21/12/1967

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Thanh Hồng

  Nguyên quán Đông Tân - Đông Quan - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Thanh Hồng, nguyên quán Đông Tân - Đông Quan - Thái Bình, sinh 1941, hi sinh 21/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Thanh Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thanh Hồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 10/7/1962, hiện đang yên nghỉ tại Tỉnh Bình Thuận - Xã Hồng Sơn - Huyện Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận
 3. Liệt sĩ Bùi Thanh Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thanh Hồng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/1/1974, hiện đang yên nghỉ tại Tỉnh Cần Thơ - Cần Thơ
 4. Liệt sĩ Bùi Thanh Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thanh Hồng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/2/1986, hiện đang yên nghỉ tại huyện Chợ Mới - Huyện Chợ Mới - An Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...