Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Thanh Hùng

Nguyên quán Thuỷ Sơn - Thái Thuỵ - Thái Bình

Sinh 1953

Hi sinh 3/4/1972

Đơn vị Lữ 202

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BQL NGHĨA TRANG LIỆT SỸ ĐƯỜNG 9
QL9, phường 4, Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 053 3581422 - 0905108215
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Thanh Hùng

  Nguyên quán Thuỷ Sơn - Thái Thuỵ - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Thanh Hùng, nguyên quán Thuỷ Sơn - Thái Thuỵ - Thái Bình, sinh 1953, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Thanh Hùng

  Nguyên quán Sông Bé

  Liệt sĩ Bùi Thanh Hùng, nguyên quán Sông Bé hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Thống Nhất - tỉnh Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Bùi Thanh Hùng

  Nguyên quán Phú Lộc - Nho Quan - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Bùi Thanh Hùng, nguyên quán Phú Lộc - Nho Quan - Hà Nam Ninh, sinh 1953, hi sinh 15/07/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Thanh Hùng

  Nguyên quán Đức Bắc - Lập Thạch - Vĩnh Phúc

  Liệt sĩ Bùi Thanh Hùng, nguyên quán Đức Bắc - Lập Thạch - Vĩnh Phúc hi sinh 13/3/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cầu - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...