Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Thanh Long

Nguyên quán Thanh Yên - Thanh Chương - Nghệ An

Hi sinh 13/2/1978

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Thanh Long

  Nguyên quán Thanh Yên - Thanh Chương - Nghệ An

  Liệt sĩ Bùi Thanh Long, nguyên quán Thanh Yên - Thanh Chương - Nghệ An hi sinh 13/2/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ hữu nghị QT Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Bùi Thanh Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thanh Long, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 5/4/1980, hiện đang yên nghỉ tại NTLS tỉnh Bình Dương - Xã Thuận Giao - Huyện Thuận An - Bình Dương
 3. Liệt sĩ Bùi Thanh Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thanh Long, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1986, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Thốt Nốt - Phường Thới Thuận - Quận Thốt Nốt - Cần Thơ
 4. Liệt sĩ Bùi Thanh Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thanh Long, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/5/1978, hiện đang yên nghỉ tại Việt-Lào - Thị trấn Anh Sơn - Huyện Anh Sơn - Nghệ An
 5. Xem thêm các kết quả khác...