Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Thanh Sơn

Nguyên quán Sông Bé

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Thống Nhất - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban chỉ huy quân sự huyện Thống Nhất
Ấp Lập Thành, xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất
ĐT: 3771906-3771908

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Thanh Sơn

  Nguyên quán Liên Sơn - ứng Hoà - Hà Tây

  Liệt sĩ Bùi Thanh Sơn, nguyên quán Liên Sơn - ứng Hoà - Hà Tây hi sinh 20/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Bùi Thanh Sơn

  Nguyên quán Bình Dương

  Liệt sĩ Bùi Thanh Sơn, nguyên quán Bình Dương hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Thống Nhất - tỉnh Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Bùi Thanh Sơn

  Nguyên quán Liên Sơn - ứng Hoà - Hà Tây

  Liệt sĩ Bùi Thanh Sơn, nguyên quán Liên Sơn - ứng Hoà - Hà Tây hi sinh 20/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Bùi Thanh Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thanh Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Tỉnh Bình Thuận - Xã Hồng Sơn - Huyện Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận
 5. Xem thêm các kết quả khác...