Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Thanh Trung

Nguyên quán Bồng lai - Quế Võ - Bắc Ninh

Hi sinh 21/12/1978

Đơn vị C10 D3 E273

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khu phố 3, Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Tây Ninh
ĐT: 066.3877.062
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Thanh Trung

  Nguyên quán Bồng lai - Quế Võ - Bắc Ninh

  Liệt sĩ Bùi Thanh Trung, nguyên quán Bồng lai - Quế Võ - Bắc Ninh hi sinh 21/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Bùi Thanh Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thanh Trung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Châu Thành - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Bùi Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Trung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/11/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Tiên Sơn - Xã Tiên Sơn - Huyện Tiên Phước - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Hoàng Thanh Trung

  Nguyên quán Kim Hoá - Tuyên Hoá - Quảng Bình

  Liệt sĩ Hoàng Thanh Trung, nguyên quán Kim Hoá - Tuyên Hoá - Quảng Bình hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...