Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Thanh Tùng

Nguyên quán Khu Tập Thể 4 - T X Thái Bình - Thái Bình

Sinh 1954

Hi sinh 26/1/1972

Đơn vị F320

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Hải Trường - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội
25 Hùng Vương, Thị trấn Hải Lăng, Huyện Hải Lăng, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.508785 - 0914009422 (phó phòng) - 0915016295 (trưởng phòng)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Thanh Tùng

  Nguyên quán Khu Tập Thể 4 - T X Thái Bình - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Thanh Tùng, nguyên quán Khu Tập Thể 4 - T X Thái Bình - Thái Bình, sinh 1954, hi sinh 26/01/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Trường - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Thanh Tùng

  Nguyên quán Hải Chánh - Hải Lăng - Quảng Trị

  Liệt sĩ Bùi Thanh Tùng, nguyên quán Hải Chánh - Hải Lăng - Quảng Trị, sinh 1952, hi sinh 17 - 03 - 1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Chánh - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Thanh Tùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thanh Tùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Bùi Thanh Tùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thanh Tùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ hữu nghị QT Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 5. Xem thêm các kết quả khác...