Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Thanh Tùng

Hi sinh 1/1/1969

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ hữu nghị QT Việt - Lào - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Thanh Tùng

  Nguyên quán Khu Tập Thể 4 - T X Thái Bình - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Thanh Tùng, nguyên quán Khu Tập Thể 4 - T X Thái Bình - Thái Bình, sinh 1954, hi sinh 26/01/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Trường - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Thanh Tùng

  Nguyên quán Hải Chánh - Hải Lăng - Quảng Trị

  Liệt sĩ Bùi Thanh Tùng, nguyên quán Hải Chánh - Hải Lăng - Quảng Trị, sinh 1952, hi sinh 17 - 03 - 1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Chánh - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Thanh Tùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thanh Tùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Bùi Thanh Tùng

  Nguyên quán Khu Tập Thể 4 - T X Thái Bình - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Thanh Tùng, nguyên quán Khu Tập Thể 4 - T X Thái Bình - Thái Bình, sinh 1954, hi sinh 26/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Hải Trường - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...