Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Thanh Vân

Nguyên quán Long Tiên - Cai Lậy - Tiền Giang

Sinh 1937

Cấp bậc Phó ban

Đơn vị Thành đội Mỹ Tho

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở LĐTB&XH tỉnh Tiền Giang
Số 85 Nam kỳ khởi nghĩa - Phường 4 - TP Mỹ Tho
ĐT: (073)3855569 - 073 3873401

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Thanh Vân

  Nguyên quán Nguyệt Ân - Nguyệt Lạc - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Bùi Thanh Vân, nguyên quán Nguyệt Ân - Nguyệt Lạc - Thanh Hoá, sinh 1949, hi sinh 30 - 4 - 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Triệu Phong - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Thanh Vân

  Nguyên quán Nghi Lộc - Nghệ An

  Liệt sĩ Bùi Thanh Vân, nguyên quán Nghi Lộc - Nghệ An, sinh 1949, hi sinh 30 - 04 - 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Phú - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Thanh Vân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thanh Vân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang
 4. Liệt sĩ Bùi Thanh Vân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thanh Vân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...