Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Thanh Xuyến

Nguyên quán Lập Chuyện - Kim Bôi - Hoà Bình

Sinh 1945

Hi sinh 26/06/1969

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Thanh Xuyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thanh Xuyến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 26/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Thanh Xuyến

  Nguyên quán Lập Chuyện - Kim Bôi - Hòa Bình

  Liệt sĩ Bùi Thanh Xuyến, nguyên quán Lập Chuyện - Kim Bôi - Hòa Bình, sinh 1945, hi sinh 26/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Danh Xuyến

  Nguyên quán Cam Lộ - Hùng Vương - Hải Phòng

  Liệt sĩ Bùi Danh Xuyến, nguyên quán Cam Lộ - Hùng Vương - Hải Phòng hi sinh 23/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 4. Liệt sĩ Bùi Quang Xuyến

  Nguyên quán Quỳnh Hoa - Quỳnh Lưu - Nghệ An

  Liệt sĩ Bùi Quang Xuyến, nguyên quán Quỳnh Hoa - Quỳnh Lưu - Nghệ An, sinh 1951, hi sinh 21 - 10 - 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Phú - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...