Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Thạnh

Sinh 1925

Hi sinh 9/1954

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tam Quang - Huyện Quế Sơn - Quảng Nam

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn Đông Phú, Huyện Quế Sơn, Tỉnh Quảng Nam
ĐT: 0510.3885268
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
11 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 0510 3852 514

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ BÙI TẤN THẠNH

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ BÙI TẤN THẠNH, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Tam Ngọc - tỉnh Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Thạnh

  Nguyên quán Kim Bôi - Hòa Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Thạnh, nguyên quán Kim Bôi - Hòa Bình hi sinh 16.04.1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hoài Nhơn - tỉnh Bình Định
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Thạnh

  Nguyên quán Tân Phong - Kỳ Sơn - Hà Tây

  Liệt sĩ Bùi Văn Thạnh, nguyên quán Tân Phong - Kỳ Sơn - Hà Tây, sinh 1958, hi sinh 07/09/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Thạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Thạnh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...