Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Thất Khê

Nguyên quán Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc

Sinh 1945

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Thất Khê

  Nguyên quán Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc

  Liệt sĩ Bùi Thất Khê, nguyên quán Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc, sinh 1945, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Bùi Thất Khê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thất Khê, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Bùi Thất Khê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thất Khê, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sý xã Đại đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc
 4. Liệt sĩ Bùi Thất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thất, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 27/7/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Nhơn Hòa - Xã Nhơn Hòa - Huyện An Nhơn - Bình Định
 5. Xem thêm các kết quả khác...