Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Thất Lưu

Nguyên quán Tú Sơn - An Thuỵ - Hải Phòng

Hi sinh 4/9/1987

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Thất Lưu

  Nguyên quán Tú Sơn - An Thuỵ - Hải Phòng

  Liệt sĩ Bùi Thất Lưu, nguyên quán Tú Sơn - An Thuỵ - Hải Phòng hi sinh 4/9/1987, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ hữu nghị QT Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Bùi Thất Lưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thất Lưu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/9/1982, hiện đang yên nghỉ tại Việt-Lào - Thị trấn Anh Sơn - Huyện Anh Sơn - Nghệ An
 3. Liệt sĩ Bùi Thất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thất, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 27/7/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Nhơn Hòa - Xã Nhơn Hòa - Huyện An Nhơn - Bình Định
 4. Liệt sĩ Lưu Văn Thất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Văn Thất, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 3/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Thành phố - Phường Long Bình - Quận 9 - Hồ Chí Minh
 5. Xem thêm các kết quả khác...