Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Thế Canh

Nguyên quán Kim Thọ - Ngọc Lạc - Thanh Hóa

Hi sinh 28/1/1981

Cấp bậc Thiếu úy

Đơn vị F 302

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao Động - Thương Binh - Xã Hội
01 CMT8, Phường Xuân An - Thị xã Long khánh - Đồng Nai
ĐT:

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Thế Canh

  Nguyên quán Kim Thọ - Ngọc Lạc - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Bùi Thế Canh, nguyên quán Kim Thọ - Ngọc Lạc - Thanh Hóa hi sinh 28/1/1981, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Bùi Thế Canh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thế Canh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 28/1/1981, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Khánh - Thị xã Long Khánh - Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Nguyễn Thế Canh

  Nguyên quán Khánh Lợi - Can Lộc - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Thế Canh, nguyên quán Khánh Lợi - Can Lộc - Nghệ Tĩnh hi sinh 21/3/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thế Canh

  Nguyên quán Khánh Lợi - Can Lộc - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Thế Canh, nguyên quán Khánh Lợi - Can Lộc - Nghệ Tĩnh hi sinh 21/3/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 5. Xem thêm các kết quả khác...