Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Thế Hộ

Nguyên quán Bắc Sơn - Đô Lương - Nghệ An

Hi sinh 27/9/1968

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Thế Hộ

  Nguyên quán Bắc Sơn - Đô Lương - Nghệ An

  Liệt sĩ Bùi Thế Hộ, nguyên quán Bắc Sơn - Đô Lương - Nghệ An hi sinh 27/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ hữu nghị QT Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Lê Thế Hộ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thế Hộ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại Sa Thầy - Huyện Sa Thầy - Kon Tum
 3. Liệt sĩ Bù Thế Hộ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bù Thế Hộ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại Việt-Lào - Thị trấn Anh Sơn - Huyện Anh Sơn - Nghệ An
 4. Liệt sĩ Đỗ Thế Hộ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Thế Hộ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tam Anh - Huyện Phước Sơn - Quảng Nam
 5. Xem thêm các kết quả khác...