Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Thế Hùng

Hi sinh 27/3/1975

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sý xã Chu phan - Vĩnh Phúc

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động-Thương binh và Xã Hội
xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, Hà Nội
ĐT: 04.38169266 - 04.38174789
BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN MÊ LINH
Xã Thanh Lâm Mê Linh, Hà Nội
ĐT: (04) 38169212

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Thế Hùng

  Nguyên quán Lữ Đô - Yên Phương - ý Yên - Nam Hà

  Liệt sĩ Bùi Thế Hùng, nguyên quán Lữ Đô - Yên Phương - ý Yên - Nam Hà hi sinh 26 - 05 - 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Thế Hùng

  Nguyên quán An Bình - Kiến Xương - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Thế Hùng, nguyên quán An Bình - Kiến Xương - Thái Bình, sinh 1954, hi sinh 15/01/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Trường - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Thế Hùng

  Nguyên quán Lữ Đô - Yên Phương - ý Yên - Nam Hà

  Liệt sĩ Bùi Thế Hùng, nguyên quán Lữ Đô - Yên Phương - ý Yên - Nam Hà hi sinh 26/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Thế Hùng

  Nguyên quán An Bình - Kiến Xương - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Thế Hùng, nguyên quán An Bình - Kiến Xương - Thái Bình, sinh 1954, hi sinh 15/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Hải Trường - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...