Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Thế Ngọc

Nguyên quán Lưu Xá - Thanh Trà - Thái Nguyên

Sinh 1946

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BQL NGHĨA TRANG LIỆT SỸ ĐƯỜNG 9
QL9, phường 4, Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 053 3581422 - 0905108215
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Ngọc Thế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Thế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 10/11/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Tịnh Sơn - Xã Tịnh Sơn - Huyện Sơn Tịnh - Quảng Ngãi
 2. Liệt sĩ Bùi Thế Ngọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thế Ngọc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 23/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Quang Thế

  Nguyên quán ấm Hạ - Sông La - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Bùi Quang Thế, nguyên quán ấm Hạ - Sông La - Vĩnh Phú hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Thế Bình

  Nguyên quán Hoằng Nga - Hoằng Hoá - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Bùi Thế Bình, nguyên quán Hoằng Nga - Hoằng Hoá - Thanh Hóa hi sinh 1/2/1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 5. Xem thêm các kết quả khác...