Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Thế Thuận

Nguyên quán Bắc Sơn - Đô Lương - Nghệ An

Hi sinh 19/3/1931

Cấp bậc Bí thư chi bộ

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đô Lương - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khối 7 Thị Trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0938.515.070 (Trưởng phòng) - 0973.059.888 (Phó phòng) - 0977.679.272 (Phó phòng)
Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Thế Thuận

  Nguyên quán Bắc Sơn - Đô Lương - Nghệ An

  Liệt sĩ Bùi Thế Thuận, nguyên quán Bắc Sơn - Đô Lương - Nghệ An hi sinh 19/3/1931, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Đô Lương - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Bùi Thế Thuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thế Thuận, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/3/1930, hiện đang yên nghỉ tại Đô lương - Huyện Đô Lương - Nghệ An
 3. Liệt sĩ Bùi Thuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thuận, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/6/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đức Minh - Xã Đức Minh - Huyện Mộ Đức - Quảng Ngãi
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thế Thuận

  Nguyên quán Hải Bình - Tỉnh Gia - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Nguyễn Thế Thuận, nguyên quán Hải Bình - Tỉnh Gia - Thanh Hoá, sinh 1948, hi sinh 06/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Trường - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...