Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Thế Vân

Nguyên quán Lai Vu - Kim Thành - Hải Hưng

Sinh 1950

Hi sinh 17/01/1975

Đơn vị C1D1E1F5

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tân Thạnh - Thạnh Hóa - tỉnh Long An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Đường 2 tháng 9, khu phố 1, thị trấn Tân Thạnh
ĐT: 072 3844 140

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Thế Vân

  Nguyên quán Kim Thành - Hải Hưng

  Liệt sĩ Bùi Thế Vân, nguyên quán Kim Thành - Hải Hưng hi sinh 17/1/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Mộc Hóa - tỉnh Long An
 2. Liệt sĩ Bùi Thế Vân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thế Vân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 28/2/1980, hiện đang yên nghỉ tại NTLS tỉnh Bình Dương - Xã Thuận Giao - Huyện Thuận An - Bình Dương
 3. Liệt sĩ Bùi Thế Vân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thế Vân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Lai Vu - Xã Lai Vu - Huyện Kim Thành - Hải Dương
 4. Liệt sĩ Bùi Thế Vân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thế Vân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/1/1975, hiện đang yên nghỉ tại Mộc Hóa - Thị trấn Mộc Hóa - Huyện Mộc Hóa - Long An
 5. Xem thêm các kết quả khác...