Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Thế Vân

Nguyên quán Kim Thành - Hải Hưng

Hi sinh 17/1/1975

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Mộc Hóa - tỉnh Long An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Ấp Cả Đá, xã Tân Thành huyện Mộc Hóa
ĐT: 0723.956.334 - 0723.509 666

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Thế Vân

  Nguyên quán Lai Vu - Kim Thành - Hải Hưng

  Liệt sĩ Bùi Thế Vân, nguyên quán Lai Vu - Kim Thành - Hải Hưng, sinh 1950, hi sinh 17/01/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tân Thạnh - Thạnh Hóa - tỉnh Long An
 2. Liệt sĩ Bùi Thế Vân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thế Vân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 28/2/1980, hiện đang yên nghỉ tại NTLS tỉnh Bình Dương - Xã Thuận Giao - Huyện Thuận An - Bình Dương
 3. Liệt sĩ Bùi Thế Vân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thế Vân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Lai Vu - Xã Lai Vu - Huyện Kim Thành - Hải Dương
 4. Liệt sĩ Bùi Thế Vân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thế Vân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/1/1975, hiện đang yên nghỉ tại Mộc Hóa - Thị trấn Mộc Hóa - Huyện Mộc Hóa - Long An
 5. Xem thêm các kết quả khác...