Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Thế Văn

Nguyên quán Nghĩa Dung - Tư Nghĩa - v

Sinh 1952

Hi sinh 28/2/1980

Cấp bậc B1

Đơn vị D3 - E812

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

NGHĨA TRANG LIỆT SĨ TỈNH BÌNH DƯƠNG
xã Thuận Giao - huyện Thuận An - tỉnh Bình Dương
ĐT: 0650 3747 481

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Thế

  Nguyên quán Diễn Kim - Diễn Châu - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Bùi Văn Thế, nguyên quán Diễn Kim - Diễn Châu - Nghệ Tĩnh hi sinh 19/04/1981, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Bùi Thế Bắc

  Nguyên quán Minh Đức - Việt Yên - Hà Bắc

  Liệt sĩ Bùi Thế Bắc, nguyên quán Minh Đức - Việt Yên - Hà Bắc, sinh 1954, hi sinh 01/10/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Bùi Thế Sang

  Nguyên quán Tp Hồ Chí Minh

  Liệt sĩ Bùi Thế Sang, nguyên quán Tp Hồ Chí Minh hi sinh 30/11/1986, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Bùi Thế Tỷ

  Nguyên quán Thạch Mỹ - Thạch Hà - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Bùi Thế Tỷ, nguyên quán Thạch Mỹ - Thạch Hà - Hà Tĩnh, sinh 1957, hi sinh 14/1/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 5. Xem thêm các kết quả khác...