Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Thế Vinh

Nguyên quán Bắc Sơn - Đô Lương - Nghệ An

Hi sinh 12/11/1978

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ BÙI THẾ VINH

  Nguyên quán Tam Phú - Tam Kỳ - Quảng Nam

  Liệt sĩ BÙI THẾ VINH, nguyên quán Tam Phú - Tam Kỳ - Quảng Nam hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Tam Phú - tỉnh Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Bùi Thế Vinh

  Nguyên quán Bắc Sơn - Đô Lương - Nghệ An

  Liệt sĩ Bùi Thế Vinh, nguyên quán Bắc Sơn - Đô Lương - Nghệ An hi sinh 12/11/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ hữu nghị QT Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 3. Liệt sĩ Bùi Thế Vinh

  Nguyên quán Tam Phú - Tam Kỳ - Quảng Nam

  Liệt sĩ Bùi Thế Vinh, nguyên quán Tam Phú - Tam Kỳ - Quảng Nam hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Tam Phú - tỉnh Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Bùi Thế Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thế Vinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa Trang Hồng Giang - Bắc Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...