Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Thị Bình

Nguyên quán Tiểu Khu H - Hoạt Tham - Thanh Hóa

Hi sinh 17/1/1981

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Thị Bình

  Nguyên quán Tiểu Khu H - Hoạt Tham - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Bùi Thị Bình, nguyên quán Tiểu Khu H - Hoạt Tham - Thanh Hóa hi sinh 17/1/1981, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ hữu nghị QT Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Bùi Thị Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thị Bình, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/11/1987, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Đức Thọ - Huyện Đức Thọ - Hà Tĩnh
 3. Liệt sĩ Bùi Thị Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thị Bình, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/7/1981, hiện đang yên nghỉ tại Việt-Lào - Thị trấn Anh Sơn - Huyện Anh Sơn - Nghệ An
 4. Liệt sĩ Bùi Bình

  Nguyên quán Tây Sơn Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Bình, nguyên quán Tây Sơn Thái Bình, sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...