Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Thị Buông

Nguyên quán Trần Thí - Campuchia

Sinh 1953

Hi sinh 25/05/1969

Đơn vị D 50

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Thị Buông

  Nguyên quán Trần Thí

  Liệt sĩ Bùi Thị Buông, nguyên quán Trần Thí, sinh 1953, hi sinh 25/05/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Bùi Thị Buông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thị Buông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 25/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Hồ Buông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Buông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 27/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Tiến - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Vương Buông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vương Buông, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/1/1949, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Xem thêm các kết quả khác...