Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Thị Hằng

Nguyên quán Lộc Ninh - Quảng Ninh - Quảng Bình

Sinh 1947

Hi sinh 05/05/1969

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Thị Hằng

  Nguyên quán Lộc Ninh - Quảng Ninh - Quảng Bình

  Liệt sĩ Bùi Thị Hằng, nguyên quán Lộc Ninh - Quảng Ninh - Quảng Bình, sinh 1947, hi sinh 5/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Thị Hằng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thị Hằng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 5/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Hằng

  Nguyên quán Thăng Long - Kinh Môn - Hải Hưng

  Liệt sĩ Bùi Văn Hằng, nguyên quán Thăng Long - Kinh Môn - Hải Hưng hi sinh 28/2/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Hằng

  Nguyên quán Thăng Long - Kinh Môn - Hải Hưng

  Liệt sĩ Bùi Văn Hằng, nguyên quán Thăng Long - Kinh Môn - Hải Hưng hi sinh 28/2/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 5. Xem thêm các kết quả khác...