Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Thị Hồng Loan

Nguyên quán Nam Thanh - Nam Đàn - Nghệ An

Hi sinh 10/9/1966

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nam Đàn - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Phan Bội Châu, thị trấn Huyện Nam Đàn, Nghệ An
ĐT: 038.3781.381 (Trưởng phòng) - 038.3822.452 (Phó phòng)
Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Thị Hồng Loan

  Nguyên quán Nam Thanh - Nam Đàn - Nghệ An

  Liệt sĩ Bùi Thị Hồng Loan, nguyên quán Nam Thanh - Nam Đàn - Nghệ An hi sinh 10/9/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Nam Đàn - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Bùi Thị Hồng Loan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thị Hồng Loan, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/9/1966, hiện đang yên nghỉ tại -
 3. Liệt sĩ Phạm Thị Hồng Loan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thị Hồng Loan, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/6/1966, hiện đang yên nghỉ tại xã Cảnh dương - Huyện Tuyên Hóa - Quảng Bình
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thị Hồng Loan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Hồng Loan, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại -
 5. Xem thêm các kết quả khác...