Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Thị Huệ

Hi sinh 10/1972

Cấp bậc A phó

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao Động - Thương Binh - Xã Hội
01 CMT8, Phường Xuân An - Thị xã Long khánh - Đồng Nai
ĐT:

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Thị Huệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thị Huệ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Bùi Thị Huệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thị Huệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 10/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Khánh - Thị xã Long Khánh - Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Bùi Thị Huệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thị Huệ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại Thanh Bình - Xã Thanh Bình - Huyện Thanh Liêm - Hà Nam
 4. Liệt sĩ Bùi Thị Huệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thị Huệ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/1967, hiện đang yên nghỉ tại Thị trấn Thịnh long - Thị trấn Thịnh Long - Huyện Hải Hậu - Nam Định
 5. Xem thêm các kết quả khác...