Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Thị Lê

Nguyên quán Trung Giang - Gio Linh - Quảng Trị

Sinh 1950

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Trung Giang - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Thị

  Nguyên quán Trung Giang - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Bùi Thị , nguyên quán Trung Giang - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1950, hi sinh 5/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Trung Giang - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Thị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thị , nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 5/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Trung Giang - Xã Trung Giang - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Thị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thị, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Bùi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi , nguyên quán chưa rõ, sinh 1914, hi sinh 8/1955, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tam Quang - Huyện Quế Sơn - Quảng Nam
 5. Xem thêm các kết quả khác...