Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Thị Liên

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nam Đàn - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Phan Bội Châu, thị trấn Huyện Nam Đàn, Nghệ An
ĐT: 038.3781.381 (Trưởng phòng) - 038.3822.452 (Phó phòng)
Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Thị Liên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thị Liên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Nam Đàn - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Bùi Thị Liên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thị Liên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại -
 3. Liệt sĩ Bùi Thị Liên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thị Liên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Bình Dương - Xã Bình Dương - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Bùi Liên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Liên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 21/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Tịnh Đông - Xã Tịnh Đông - Huyện Sơn Tịnh - Quảng Ngãi
 5. Xem thêm các kết quả khác...