Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Thị Mai

Nguyên quán Nghĩa Bình

Hi sinh 1974

Cấp bậc Du kích

Đơn vị xã Hưng Lộc

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Thống Nhất - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban chỉ huy quân sự huyện Thống Nhất
Ấp Lập Thành, xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất
ĐT: 3771906-3771908

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Thị Mai

  Nguyên quán Nghĩa Bình

  Liệt sĩ Bùi Thị Mai, nguyên quán Nghĩa Bình hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Thống Nhất - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Bùi Thị Mai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thị Mai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 28/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Nhơn Mỹ - Xã Nhơn Mỹ - Huyện An Nhơn - Bình Định
 3. Liệt sĩ Bùi Thị Mai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thị Mai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Thống Nhất - Huyện Thống Nhất - Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Bùi Thị Mai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thị Mai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 5/1972, hiện đang yên nghỉ tại Xã Nghĩa Hải - Xã Nghĩa Hải - Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định
 5. Xem thêm các kết quả khác...