Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Thị Miền

Hi sinh 01/11/1973

Đơn vị Đội công tác cơ sở

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đắk Tô - tỉnh Kon Tum

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
số 217 Lê Duẩn, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô
ĐT: 0603.835.006

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Thị Miền

  Nguyên quán Gio Phong - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Bùi Thị Miền, nguyên quán Gio Phong - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1953, hi sinh 24 - 05 - 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Gio Linh - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Thị Miền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thị Miền, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Đắk Tô - tỉnh KonTum
 3. Liệt sĩ Bùi Thị Miền

  Nguyên quán Gio Phong - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Bùi Thị Miền, nguyên quán Gio Phong - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1953, hi sinh 24/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Gio Linh - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Thị Miền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thị Miền, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/1973, hiện đang yên nghỉ tại Diên Bình - Xã Diên Bình - Huyện Đắk Tô - Kon Tum
 5. Xem thêm các kết quả khác...