Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Thị Nhung

Nguyên quán Thanh Hóa

Sinh 1953

Hi sinh - /6/1975

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung - tỉnh Khánh Hoà

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khu liên cơ quan - 30 Hoàng Hoa Thám, phường Lộc Thọ
ĐT: (058) 3525 102

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Thị Nhung

  Nguyên quán Thanh Hóa

  Liệt sĩ Bùi Thị Nhung, nguyên quán Thanh Hóa, sinh 1953, hi sinh 6/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Hòn Dung - tỉnh Khánh Hòa
 2. Liệt sĩ Bùi Thị Nhung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thị Nhung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 8/4/1951, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Văn Khê - Thành phố Hà Đông - Hà Nội
 3. Liệt sĩ Bùi Thị Nhung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thị Nhung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 26/7/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa Trang Hòn Dung - Phường Vĩnh Hải - Thành phố Nha Trang - Khánh Hoà
 4. Liệt sĩ Bùi Nhung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Nhung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 27/7/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Bình Thuận - Xã Bình Thuận - Huyện Bình Sơn - Quảng Ngãi
 5. Xem thêm các kết quả khác...