Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Thị Quế

Nguyên quán Sơn phố - Hương Sơn - Hà Tĩnh

Hi sinh 13/2/1970

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Thị Quế

  Nguyên quán Sơn phố - Hương Sơn - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Bùi Thị Quế, nguyên quán Sơn phố - Hương Sơn - Hà Tĩnh hi sinh 13/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ hữu nghị QT Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Bùi Thị Quế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thị Quế, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại Việt-Lào - Thị trấn Anh Sơn - Huyện Anh Sơn - Nghệ An
 3. Liệt sĩ Thị Quế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thị Quế, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Việt-Lào - Thị trấn Anh Sơn - Huyện Anh Sơn - Nghệ An
 4. Liệt sĩ Thị Quế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thị Quế, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại huyện Sơn Hòa - Thị trấn Củng Sơn - Huyện Sơn Hòa - Phú Yên
 5. Xem thêm các kết quả khác...