Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Thị Tươi

Nguyên quán T P. Mỹ Tho - Tiền Giang

Sinh 1951

Cấp bậc Cán bộ

Đơn vị Giao liên Tỉnh ủy

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở LĐTB&XH tỉnh Tiền Giang
Số 85 Nam kỳ khởi nghĩa - Phường 4 - TP Mỹ Tho
ĐT: (073)3855569 - 073 3873401

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Thị Tươi

  Nguyên quán T P. Mỹ Tho - Tiền Giang

  Liệt sĩ Bùi Thị Tươi, nguyên quán T P. Mỹ Tho - Tiền Giang, sinh 1951, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 2. Liệt sĩ Bùi Thị Tươi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thị Tươi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 13/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh TG - Xã Trung An - Thành Phố Mỹ Tho - Tiền Giang
 3. Liệt sĩ Bùi Thị Tươi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thị Tươi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 18/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Thành phố - Phường Long Bình - Quận 9 - Hồ Chí Minh
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Tươi

  Nguyên quán Hợp Thành - Thuỷ Nguyên - Hải Phòng

  Liệt sĩ Bùi Văn Tươi, nguyên quán Hợp Thành - Thuỷ Nguyên - Hải Phòng, sinh 1943, hi sinh 24 - 03 - 1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...