Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Thị Tý

Nguyên quán Đô Lương - Nghệ An

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Công Thành - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Thị

  Nguyên quán Đô Lương - Nghệ An

  Liệt sĩ Bùi Thị , nguyên quán Đô Lương - Nghệ An hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Công Thành - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Bùi Đình

  Nguyên quán Nam Giang - Nam Đàn - Nghệ An

  Liệt sĩ Bùi Đình , nguyên quán Nam Giang - Nam Đàn - Nghệ An hi sinh 11/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 3. Liệt sĩ Bùi Văn

  Nguyên quán Xuân Thắng - Như Xuân - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Bùi Văn , nguyên quán Xuân Thắng - Như Xuân - Thanh Hoá, sinh 1940, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Văn

  Nguyên quán Tiên minh - Tiên Lãng - Hải Phòng

  Liệt sĩ Bùi Văn , nguyên quán Tiên minh - Tiên Lãng - Hải Phòng, sinh 1949, hi sinh 14/07/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...