Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Thiết Giáp

Nguyên quán Quỳnh LIên - Quỳnh Lưu - Nghệ An

Hi sinh 14/5/1967

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Quỳnh Lưu - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khối 3, Thị trấn Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An
ĐT: 0383.864.208 (UBND huyện)
Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Thiết Giáp

  Nguyên quán Quỳnh LIên

  Liệt sĩ Bùi Thiết Giáp, nguyên quán Quỳnh LIên hi sinh 14/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Quỳnh Lưu - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Bùi Thiết Giáp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thiết Giáp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại Quỳnh Lưu - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An
 3. Liệt sĩ Đỗ Thiết Giáp

  Nguyên quán Vân Hồ - Đông Anh - Hà Nội

  Liệt sĩ Đỗ Thiết Giáp, nguyên quán Vân Hồ - Đông Anh - Hà Nội hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Phú - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trương Thiết Giáp

  Nguyên quán Cơ quan Đoàn959 Hà Nội

  Liệt sĩ Trương Thiết Giáp, nguyên quán Cơ quan Đoàn959 Hà Nội, sinh 1935, hi sinh 17/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...