Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Thọ Đới

Nguyên quán Phố Trưng Trắc - Phúc Yên - Vĩnh Phú

Hi sinh 17/6/1964

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Thọ Đới

  Nguyên quán Phố Trưng Trắc - Phúc Yên - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Bùi Thọ Đới, nguyên quán Phố Trưng Trắc - Phúc Yên - Vĩnh Phú hi sinh 17/6/1964, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ hữu nghị QT Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Bùi Thọ Đới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thọ Đới, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/6/1964, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sý Thị Phúc yên - Vĩnh Phúc
 3. Liệt sĩ Đới Đăng Thọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đới Đăng Thọ, nguyên quán chưa rõ, sinh 20/, hi sinh 20/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Dốc Lã - Xã Yên Viên - Huyện Gia Lâm - Hà Nội
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Đới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Đới, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 9/1968, hiện đang yên nghỉ tại Hoà Long - Huyện Yên Phong - Bắc Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...