Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Thọ Mịnh

Nguyên quán Đông Sơn - Đông Quang - Thái Bình

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hướng Hóa - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Thọ Mịnh

  Nguyên quán Đông Sơn - Đông Quang - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Thọ Mịnh, nguyên quán Đông Sơn - Đông Quang - Thái Bình hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Hướng Hóa - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Thọ Mịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thọ Mịnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Thọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thọ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hoài Châu Bắc - Xã Hoài Châu Bắc - Huyện Hoài Nhơn - Bình Định
 4. Liệt sĩ Bùi Thọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thọ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Phụng Hiệp - Cần Thơ
 5. Xem thêm các kết quả khác...