Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Thọ Viễn

Hi sinh 9//

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cầu - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khu phố 1, Thị Trấn, , Huyện Bến Cầu, Tây Ninh
ĐT: 0663761022
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

  1. Liệt sĩ Bùi Thọ Viễn

    Nguyên quán chưa rõ

    Liệt sĩ Bùi Thọ Viễn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Bến Cầu - tỉnh Tây Ninh
  2. Liệt sĩ Bùi Thọ Viễn

    Nguyên quán chưa rõ

    Liệt sĩ Bùi Thọ Viễn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Bến Cầu - Tây Ninh
  3. Liệt sĩ Bùi Văn Viễn

    Nguyên quán Thị Trấn Đức Thọ - Đức Thọ - Nghệ Tĩnh

    Liệt sĩ Bùi Văn Viễn, nguyên quán Thị Trấn Đức Thọ - Đức Thọ - Nghệ Tĩnh hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
  4. Liệt sĩ Bùi Văn Viễn

    Nguyên quán Thị Trấn Đức Thọ - Đức Thọ - Nghệ Tĩnh

    Liệt sĩ Bùi Văn Viễn, nguyên quán Thị Trấn Đức Thọ - Đức Thọ - Nghệ Tĩnh hi sinh 3/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
  5. Xem thêm các kết quả khác...