Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bủi Thử

Nguyên quán Vĩnh Thạnh - Nha Trang - Khánh Hòa

Hi sinh 26/8/1950

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung - tỉnh Khánh Hoà

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khu liên cơ quan - 30 Hoàng Hoa Thám, phường Lộc Thọ
ĐT: (058) 3525 102

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bủi Thử

  Nguyên quán Vĩnh Thạnh - Nha Trang - Khánh Hòa

  Liệt sĩ Bủi Thử, nguyên quán Vĩnh Thạnh - Nha Trang - Khánh Hòa hi sinh 26/8/1950, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Hòn Dung - tỉnh Khánh Hòa
 2. Liệt sĩ Bủi Trọng Hổ

  Nguyên quán Hoàng Hóa - Hậu Lộc - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Bủi Trọng Hổ, nguyên quán Hoàng Hóa - Hậu Lộc - Thanh Hóa, sinh 1910, hi sinh 10/11/1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 3. Liệt sĩ Bủi Trọng Hổ

  Nguyên quán Hoàng Hóa - Hậu Lộc - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Bủi Trọng Hổ, nguyên quán Hoàng Hóa - Hậu Lộc - Thanh Hóa, sinh 1910, hi sinh 10/11/1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 4. Liệt sĩ Bủi Bá Đạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bủi Bá Đạt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 25/9/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Nhơn Lộc - Xã Nhơn Lộc - Huyện An Nhơn - Bình Định
 5. Xem thêm các kết quả khác...