Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Thượng Hải

Nguyên quán Gia Xuân - Gia Viễn - Ninh Bình

Hi sinh 17/4/1968

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Diễn Châu - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khối 3, thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, Nghệ An
ĐT: 0383.862.360 - 038 3622 647 (Phó phòng) - 0976 277 888 (Phó phòng)
Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Thượng Hải

  Nguyên quán Gia Xuân - Gia Viễn - Ninh Bình

  Liệt sĩ Bùi Thượng Hải, nguyên quán Gia Xuân - Gia Viễn - Ninh Bình hi sinh 17/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Diễn Châu - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Bùi Thượng Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thượng Hải, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Diễn Châu - Huyện Diễn Châu - Nghệ An
 3. Liệt sĩ Lê Thượng Hải

  Nguyên quán Bến Hải - Nam Ninh - Nam Hà

  Liệt sĩ Lê Thượng Hải, nguyên quán Bến Hải - Nam Ninh - Nam Hà, sinh 1938, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tân Thạnh - Thạnh Hóa - tỉnh Long An
 4. Liệt sĩ Hoàng thượng Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng thượng Hải, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/4/1984, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Huyện Mèo vạc - Thị Trấn Mèo Vạc - Huyện Mèo Vạc
 5. Xem thêm các kết quả khác...